środa, 02 styczeń 2019 13:14

Ile owoców zebrano z sadów i jagodników w 2018 roku? (analiza GUS)

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
GUS informuje, że produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na poziomie nieco niższym od przewidywanego w poprzednim szacunku. Według bieżącej oceny zbiory te zostały oszacowane na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 17% więcej od słabych zbiorów roku poprzedniego.

Według szacunku rzeczoznawców, na niektórych plantacjach malin owoce nie zostały zebrane z powodu niskiej opłacalności. Zbiory malin ostatecznie zostały oszacowane na niespełna 116 tys. t. Jednocześnie rzeczoznawcy sygnalizowali, że część upraw, które nie były nawadniane, ucierpiała z powodu przedłużającej się suszy.

Wpływ suszy na obniżenie potencjalnych plonów zanotowano także dla truskawek. Na plantacjach nienawadnianych zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony. Zanotowano natomiast wyjątkowo długi okres zbioru truskawek odmian powtarzających. W sumie produkcję truskawek oceniono na blisko 196 tys. t, tj. o około 10% więcej od niewysokich zbiorów 2017 r.

Plonowanie i zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie), w porównaniu do 2017 r., wzrosły o prawie 30%. Produkcja porzeczek ogółem wyniosła ok. 165 tys. t (w tym porzeczek czarnych ok. 126 tys. t). Plon potencjalny porzeczek w sezonie 2018 był zdecydowanie wyższy od ostatecznie uzyskanego, gdyż znaczna część porzeczek czarnych nie została zebrana ze względu na niskie ceny skupu.

Z powodu niskiej opłacalności na wielu plantacjach, zwłaszcza na terenie Lubelszczyzny, zaniechano także zbioru agrestu. Ostatecznie produkcję agrestu w 2018 r. oszacowano na niespełna 12 tys. t (o ok. 20% wyżej w porównaniu do roku poprzedniego).

Produkcja owoców z pozostałych gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych uprawianych w sadach została oceniona na ponad 90 tys. t, tj. o przeszło 20% więcej niż w 2017 r. i znacznie więcej od średniej z lat 2011-2015.

Rok 2018 był dla produkcji sadowniczej sezonem wyjątkowo obfitego plonowania większości gatunków. Zanotowano przy tym przyspieszenie terminu zbiorów o około 2 tygodnie. Trudności ze zbytem owoców, niejednokrotnie także problemy z ich przechowywaniem oraz brak pracowników do zbioru stanowiły czynniki uniemożliwiające zebranie wszystkich owoców.

GUS produkcję owoców z drzew w bieżącym roku ocenia na poziomie nieco wyższym niż prognozowany w poprzednim szacunku, tj. na ok. 4,5 mln t, (o blisko 70% więcej od zbiorów uzyskanych w poprzednim sezonie).

Zbiory z sadów jabłoniowych zostały ocenione na ok. 4 mln t (tj. o ok. 64% więcej od bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego), natomiast z sadów gruszowych na ok. 90 tys. t (o ok. 65 % więcej).

Tegoroczną produkcję śliwek w sadach oszacowano na ok. 121 tys. t (tj. ponad dwa razy więcej niż w bardzo słabym sezonie roku ubiegłego). Zbiory wiśni zostały ocenione na poziomie blisko trzykrotnie wyższym niż w 2017 r., tj. na ponad 200 tys. t. Potencjalna produkcja wiśni była jeszcze większa, lecz z przyczyn ekonomicznych (niskie ceny skupu) nie wszystkie owoce zostały zebrane. W bieżącym roku odnotowano rekordową produkcję czereśni. Zbiory ich ocenione zostały na ok. 60 tys. t (tj. ponad trzy razy więcej niż w poprzednim roku). Podobnie jak w przypadku wiśni, rzeczoznawcy sygnalizowali, że produkcja ta mogłaby być większa, gdyby wszystkie owoce zostały zebrane.

Zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew łącznie (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) są obecnie oceniane na około 22 tys. t (tj. o ponad dwa razy więcej od bardzo słabej produkcji roku 2017). 

Źródło: http://www.sadyogrody.pl/owoce/101/ile_owocow_zebrano_z_sadow_i_jagodnikow_w_2018_roku_analiza_gus,16248.html

Czytany 1241 razy

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama